ОШ „Свети Сава“ једина школа са продуженим боравком у Пријепољу

Основна школа „Свети Сава“ је увела од ове школске године продужени боравак, намењен пре свега деци запослених родитеља. Министарство просвете је одобрило овај вид необавезног васпитног рада само за ученике првог разреда, а у плану је да се следеће године формирају и мешовите групе.

Некадашња мултимедијална учионица у Основној школи „Свети Сава“ у Пријепољу је добила другу намену и сада се у њој окупљају деца пре или након редовне наставе и остају у продуженом боравку.

Продужени боравак је необавезан облик образовно-васпитног рада који се проводи изван званичне наставе, а има своје педагошке, васпитне, здравствене и социјалне вредности. Као организовани облик рада није ништа друго него могућност да ученици, у нашој школи ученици првог разреда, бораве у школи још један део дана, пре свега када су им родитељи на послу. Циљ продуженог боравка је брига о деци и спровођење организованих активности које подразумевају слободно време, време за одмор, за израду домаћих задатака и слободних активности које обухватају музичке, физичке, ликовне и драмско-рецитаторске активности и креативне радионице. Због тога су у рад продуженог боравка, поред Душице Володер-професора разредне наставе, укључени и наставници предметне наставе Ивана Илић-наставник ликовне културе и Славољуб Поповић-наставник енглеског језика.

Најновији чланци

Leave a Comment