Историја / Географија

  • Хилмо Ровчанин, Професор географије

Основну и средњу школу је завршио у Пријепољу, а звање  Професора географије стекао је 1983. године на ПМФ у Приштини. У просвети ради од 1991. године.

  • Мијаијло Јанковић, Професор географије

Основну и средњу школу завршио је у Приштини, а звање Професор географије стекао је на ПМФ у Приштини. У просвети ради од 1979, а у ОШ „Свети Сава“ од 1988.године.

  • Славка Брашанац, Наставник географије

Основну и средњу школу је завршила у Пријепољу. Вишу педагошку школу за наставника географије је завршила у Чачку, а звање професора географије стекла је на Државном универзитету у Новом Пазару 2010. године. У просвети ради од 1985. године.