Стручни актив за развојно планирање

  1. Радоњић Искрица
  2. Срна Демир
  3. Ћировић Миљана
  4. Средојевић Маријана
  5. Бећировић Сафет
  6. Члан ШО испред ЛС
  7. Представник ученичког парламента
  8. Представник Савета родитеља