Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

  1. Бесим Бегановић
  2. Сафет Бећировић
  3. Члан ШО испред локалне самоуправе
  4. Јелена Остојић
  5. Санела Дикић
  6. Хајрудин Нуковић
  7. Славољуб Поповић
  8. Марија Чпајак