Тим за развој међупредметних компетенција

  1. Славољуб Поповић
  2. Представници предметне наставе
  3. Представник ученичког парламента
  4. Члан ШО испред локалне самоуправе
  5. Стручњак за поједина питања (представник издавачке куће)