Актив за развојни план школе

  1. Маријана Средојевић, стручни сарадник
  2. Искрица Радоњић, професор музичке културе
  3. Миљана Ћировић, професор разредне наставе
  4. Демир Срна, професор информатике