Заштита података о личности

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Лице задужено за заштиту података о личности

Е-mail: sveti.sava.os@gmail.com

Број телефона: 033/710-027