Чланци 

Посета пријатеља

У току прошле недеље били смо у прилици да дочекамо драге пријатеље из Бошњачког националнг већа који су дошли у обилазак наставе на босанском језику.

Председник извршног одбора Фахрудин Маврић са сарадницима за босански језик Јасмином Салиховић и Амилом Ћоовић дошли су у посету са вредним поклонима. Деца која похађају час из босанског језика добила су вредне поклоне у виду бојанки, свезака, прибора за школу, уџбеника и приручника за наставу.

Један од циљева је била и скорашња донација и учешће наше школе на јавном конкурсу, а та средства су утрошена за опремање кабинета и куповину савремених дидактичких средстава. Настава на босанском језику са елементима националне културе се континуирано спроводи у нашој школи, а у новом кабинету савремено опремљеном и обогаћеним та пракса ће бити још и боља.

Најновији чланци

Leave a Comment