Математика / Физика

  • Хајрудин Нуковић, Професор математике

Основну и средњу школу завршио у Пријепољу. ПМФ завршио у Крагујевцу на студијској групи Математика.  Стручна спрема Професор математике. У просвети ради од 1989. године, а запослен у ОШ „Свети Сава“ на пословима наставника математике од 2003. године.

  • Адис Кадић, Наставник математике

Рођен 10.07.1986. године. Основну и средњу школу завршио у граду у ком је и рођен, играјући одбојку за локални клуб. Након гиманзије одлази у Београд где уписује Природно-математички факултет. У ОШ „Свети Сава“ ради од 2016. године на пословима наставника математике.

  • Жељко Филиповић, Професор физике и техничког образовања за основну школу

Основну и средњу техничку школу је завршио у Пријепољу. Вишу техничу школу, машински одсек је завршио у Чачку и као инжињер машинства радио је у ТКП „Љубиша Миодраговић“ у Пријепољу до завршетка физичког факултета Универзитета у Београду, где стиче звање професор физике и техничког образовања за основну школу. На овом факултету дипломирао је 2008. године. У просвети ради од 2006, а у ОШ „Свети Сава“ од 2009. године.