Српски језик

  • Санела Дикић , Професор српског језика

  • Ана Нишевић, Професор српског језика

Завршила средњу медицинску школу у Ужицу, смер медицинска сестра-васпитач. Студирала ФИЛУМ у Крагујевцу, одсек српски језик и књижевност. У просвети ради од 2008. године, а у ОШ “ Свети Сава“ од 2015. године на пословима професора српског језика и књижевности. Веома креативна у раду, мајка једне девојчице.

  • Мирза Дураковић, Професор српског језика

Основну школу и гимназију завршила у Пријепољу. Студирала српски језик и књижевност на Државном факултету у Новом Пазару, мастер студије на Филолошком факултету у Крагујевцу. У просвети ради од 2014. године као професор српског и босанског језика.