Страни Језици

  • Биљана Пјановић, Наставник енглеског језика

Основну и средњу школу је завршила у Бијелом Пољу. Звање Наставника енглеског језика стекла је на Вишој педагошкој школи у Никшићу. У ОШ „Свети Сава“ ради од 1989. године.

 

  • Славољуб Поповић, Професор енглеског језика

Основну и средњу школу завршио је у Пријепољу. Звање професора енглеског језика стекао је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. У ОШ „Свети Сава“ ради од 2006. године.

  • Јасмина Ћатовић, Професор енглеског језика

Основну и средњу школу завршила је у Пријепољу. Звање професора енглеског језика стекла је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. У ОШ „Свети Сава“ ради од 2009.године.

  • Маида Ризвовић, Мастер немачког језика

Основну и средњу школу завршила у Пријепољу. Звање Мастер немачког језика стекла је на Филозофском факултету у Никшићу. У просвети ради од 2015. године, а у ОШ „Свети Сава“ ради од 2016. године.