Стручни актив за развојно планирање

  1. Маријана Средојевић
  2. Искрица Радоњић
  3. Весна Минић
  4. Сандра Малешић
  5. Аида Аличковић
  6. Члан ШО испред ЛС – Марко Пушица
  7. Представник ученичког парламента
  8. Представник Савета родитеља – Маријана Пејовић