Тим за безбедност и превенцију насиља

  1. Олга Којадиновић
  2. Ајша Бјелак
  3. Бегановић Бесим
  4. Сафет Бећировић
  5. Хајрудин Нуковић