Тим за ексурзије

  1. Драгица Савић, разредни старешина
  2. Хајрудин Нуковић, разредни старешина
  3. Искрица Радоњић, разредни старешина
  4. Јелена Остојић, разредни старешина