Тим за израду школског програма – стручни актив за развој школског програма:

  1. Маријана Средојевић
  2. Адис Кадић
  3. Драгана Бојовић