Тим за културну делатност школе

  1. Маријана Средојевић,  стручни сарадник
  2. Ана Нишевић, професор српског језика
  3. Мунир Мусић, професор физичког вапитања
  4. Сандра Малешић, професор разредне наставе