Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика

  1. Сафет Бећировић
  2. Искрица Радоњић
  3. Вида Досковић
  4. Ана Нишевић
  5. Маријана Средојевић
  6.  два родитеља
  7. два ученика из Ђачког парламента
  8. Представници центра за социјални рад (по потреби)