Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

  1. Којадиновић Олга
  2. Ајша Бјелак
  3. Санела Дикић
  4. 2 родитеља
  5. 2 ученика
  6. Представник центра за социјални рад (по потреби)