Педагог школе

Сафет Бећировић, Професор педагогије (школски педагог)

Основну и средњу школу завршио у Пријепољу. Завршио Филозофски факултет у Приштини одсек за педагогију и стекао звање Професор педагогије. У просвети ради од 1989. године, а у ОШ „Свети Сава“ као школски педагог ради од 2000. године.