Српски језик

  • Санела Дикић , Професор српског језика

  • Ана Нишевић, Професор српског језика

Завршила средњу медицинску школу у Ужицу, смер медицинска сестра-васпитач. Студирала ФИЛУМ у Крагујевцу, одсек српски језик и књижевност. У просвети ради од 2008. године, а у ОШ “ Свети Сава“ од 2015. године на пословима професора српског језика и књижевности. Веома креативна у раду, мајка једне девојчице.

  • Олга Којадиновић, Професор српског језика

Основну и средњу школу завршила је у Прибоју. На Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву је дипломирала 2009. У просвети ради од 2008, а у ОШ „Свети Сава“ од 2014. године.

  • Марина Јањушевић, Професор српског језикa

Филозофски факултет у  Новом Саду завршила 2011. године на одсеку српска књижевност и језик. У просвети почела да ради  2003. године а у ОШ „Свети Сава“ од 2010. године.

 

  • Мирза Дураковић, Професор српског језика

Основну школу и гимназију завршила у Пријепољу. Студирала српски језик и књижевност на Државном факултету у Новом Пазару, мастер студије на Филолошком факултету у Крагујевцу. У просвети ради од 2014. године као професор српског и босанског језика.