Тим за израду годишњег плана и програма

  1. Славољуб Поповић
  2. Љиљана Грбовић
  3. Џенсена Стршевић