Тим за културну делатност школе

  1. Маријана Средојевић,  стручни сарадник
  2. Искрица Радоњић, професор музичке културе
  3. Мунир Мусић, професор физичког вапитања