Секретар школе

  • Мерсија Козица, Дипломирани правник

Основну и средњу школу завршила у Пријепољу. Звање Дипломирани правник је стекла на Правном факултету у Сарајеву 1985. године. Радила је у друштвеном предузећу „Ирис“ из Пријепоља 20 година, а на местусекретараОШ“Свети Сава“ ради од 2006. године.