Чланци 

Угледни час у одељењу VII-2

У понедељак, 23.11. 2020. године, Садета Адиловић, професорица хемије реализовала је угледни час – Час одељенског старешине у одељењу VII-2.

Наставна тема је била „Пушење или здравље“. Техника ДРВО ПРОБЛЕМА. Сама тема је веома актуелна, a техника је научена на семинару „Школе за 21. век“. Часу је присуствовао педагог Сафет Бећировић.

Ученици су очитавањем QR кода попунили упитник (група која је била на часу), а друга група је добила упитник на Google учионици. Овим путем ученици су развијали и компетенције: одговоран однос према здрављу и средини, комуникацију, решавање проблема и дигиталну компетенцију.

Најновији чланци

Leave a Comment