Чланци 

СМЕРНИЦЕ ЗА ОN-LINE НАСТАВУ

Обавезе наставника:

– у складу са важећим распоредом постављати лекције на платформу у времену од 8 до 12 часова

-све смернице које је потребно дати ученицима везане за наставу, написати на платформи

-разредне старешине су у обавези да прате постављање лекција на платформи за своје одељење (директор и педагог ће вршити контролу на нивоу школе)

Обавезе ученика:

– Ученици су у обавези да се свакога дана (у периоду од 9 до 19 часова) улогују на платформу на курсеве предмета које имају тог дана по распореду. Часове на РТС треба такође пратити.

– Ученици су у обавези да све задатке које наставници поставе на платформи заврше до 19 часова, уколико наставници нису навели неки други рок.

 Ако постоји јасно наведен рок за завршетак неке активности ученици се придржавају рока који је дао наставник.

-Ученици су  у обавези да се придржавају свих смерница које добију од разредног стрешине и предметних наставника.

НАПОМЕНА:

Све нове смернице које добијемо од Министарства биће прослеђене одмах.

Уколико неко не може да од куће, на адекватан начин постави лекције на платформу, из било ког разлога, ту активност може завршити користећи рачунарску учионицу у школи.

Директор школе

Бесим Бегановић

Најновији чланци

Leave a Comment