Чланци 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА „ СВЕТИ САВА“

ОРГАНИЗАЦИЈА  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 ПУТЕМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

  • Ученици другог циклуса основне школе наставу прате од  понедељка до  петка по устаљеном распореду часова који се емитују Јавним медијским сервисом Србије- РТС 2 и доступни су на платформи РТС Планета.
  • Настава на одабраној платформи (Гугл учионица) се реализује према усвојеном распореду часова од понедељка до петка, уз трајање часова од 45 минута.
  • Настава НА РТС -у траје од  7:30-12:50 часова.
  • Наставници ће ученицима постављати материјал и појашњења у складу са важећим распоредом часова у периоду од 7,30 до 12,30 часова.
  • Наставник нарочито води рачуна о оптерећености ученика поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова.
  • Одељењске старешине су дужне да прате активности наставника на платформи  у оквиру свог одељења.
  • Ученици су у обавези да свакодневно, у складу са распоредом за своје  одељење ,  приступе платформи у периоду од 7,30 до 19,30.
  • У ченици су дужни да домаће задатке који се налазе н аплатформи поставе до 19, 30 часова, осим ако наставник није одредио другачије.
  • Родитељи су дужни да прате редовност присуства ученика на платформи као и реализацију свих школских обавеза своје деце.   

Најновији чланци

Leave a Comment