Чланци 

Семинар „Инклузија у пракси“

У суботу, 04.12.2021.г. у нашој школи одржан је семинар “Инклузија у пракси”. Семинару су присуствовали учитељи, наставници, лични пратиоци и стручни сарадници. Семинар су водиле Наташа Николић Гајић и Весна Покимица.

Циљ семинара је унапређивање компетенција полазника за спровођење инклузивног образовања, препознавање деце којој је потребна додатна подршка и израда плана подршке.

 На семинару смо се бавили индивидуализацијом, израдом ИОП- а 1 и 2.

Оваква обука корисна је за све полазнике, али и за колеге који ће у даљој међусобној размени искустава свакако унапредити свој рад на  корист свих ученика.

Најновији чланци

Leave a Comment