Чланци 

Угледни час из природе и друштва

У одељењу IV 2, 16.10. одржан је угледни час из природе и друштва.  

Циљ часа: Утврђивње знања о положају, територији, симболима и главном граду Србије.

Активности су реализоване кроз разноврсне задатке.

У самом уводном делу часа учитељица је путем дигиталне наставе презентовала карту света и Србије како би са ученицима поновила о географском положају наше државе. Сви ученици су активно учествовали у раду.

У главом делу ученици подељени у групе одгонетали су, решавали и састављали одговоре на задата питања. Интеракција међу ученицима је веома успешна.

Прва група имала је задатак да на Карти Европе пронађе и обоји Србију, да издвоји главне градове суседних држава и новац који је у оптицају.

Друга група да обоји заставу, оба грба и да допуни химну.

Трећа имала је задатак да напише шта Београд чини главним градом.

Четврта група да допуни табелу са кованицама и новчаницама, било је потребно истаћи шта се налази на одговарајућој монети.

Пета група да направи рекламу за Србију.

Завршни део часа био је посвећен мини квизу у којем су ученици проверавали научено градиво.

Ученици су на самом крају часа имали самопроцену. На немој карти Србије имали су задатак да обоје онолико површине колико сматрају да су научили.

Овај час су уједно искористили као најаву пројектног задатка који ће реализовати у току школске године Упознајте мој крај.

Часу су присуствовали: директорица Искрица Радоњић, педагог Сафет Бећировић и учитељице Јелена Остојић, Љиљана Грбовић, Душица Голубовић, Снежана Пушица и Сандра Малешић.

Присутне колеге задовољне су реализацијом часа, који је показао да се може учити на другачији и занимљивији начин.

Све похвале за учитељицу Аиду Аличковић.

Најновији чланци

Leave a Comment