Чланци 

Угледни час у III 2

Дана 22.11.2023.г., одржан је угледни час из природе и друштва у одељењу III 2 на тему Животна станишта, животне заједнице и ланац исхране. Час је одржала учитељица Јелена Остјић.  На часу је успостављена међупредметна повезаност са српским језиком, музичком и ликовном културом и дигиталним светом. Активности су реализоване кроз разноврсне задатке. Применом различитих метода и облика рада, материјалних извора и савремене технологије ученици су имали могућност да утврде научено.

Час је био веома интересантан ученицима и сви ученици су веома активно учествовали у раду, а утисци са часа су изузетно позитивни.

Часу су присуствовали директорица школе Искрица Радоњић, педагог Сафет Бећирови, учитељице Снежа Пушица ,Аида Аличковићи и дефектолог Весна Минић.

Најновији чланци

Leave a Comment