Чланци 

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Претходни викенд био је радни за већину радника ОШ „Свети Сава“. Наиме, у опремљеној учионици информатичког образовања одржан је семинар на тему „Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку“. Семинару су присуствовали у највећем броју учитељи, а затим предметни наставници, разредне старешине ученика петог разреда, као и директор школе и стручни сарадници. Семинар су водили предавачи Академије Филиповић, професор разредне наставе Нина Беретић и дипломирани педагог Оливера Илић.

На одржаном семинару акценат је стављен на тимски рад и пројектну наставу као типове савремених облика наставе у 21. веку. Неколико дана пре најављеног семинара, учесницима је предочена агенда програма, којом су унапред обавештени о догађајима, програму и самој реализацији. Поред наведених, сви учесници су се бавили специфичностима креирања савремених облика наставе, затим комуникацијом и кооперативним учењем и најзад креирањем наставе по новим захтевима које је поставило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Учесници семинара су оба дана били подељени у групе, састављене „ад хок“. Различитих позива, области и стручности, као и различитих сензибилитета, овакав облик рада имао је за циљ да покаже равноправност и укаже на основну одлику тимског рада – сарадњу. А сарадња, међусобна интеракција и комуникација, као основ и срж једног здравог колектива ни овога пута није заказала.

Први дан семинара је био предвиђен за теоријска разматрања и разрађивање нових типова наставе, док је други дан био резервисан за практичну примену стечених знања. Најзад, после другог дана  учесници су имали прилику да представе свој„финални производ“ у виду заједничког пројекта. Предавачи су својим добро припремљеним предавањима и уз помоћ мултимедијалних презентација успели да уз изузетне ораторске способности анимирају све присутне и да заиста укажу на проблематику креирања нових облика рада.

Најновији чланци

Leave a Comment