Чланци 

ЗА САЈТ ШКОЛЕ

Ученици Ђачког парламента су узели учешћа у обележавању међународног дана толеранције који се обележава 16. новембра. Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNЕSCО) установила је Међународни дан толеранције 1995. године. То је дан који све на свету подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас.

 На састанку тима разговарано је о толеранцији, примерима толеранције као и ситуацијама из свакодневнице у којима толеранција изостаје. Заједнички закључак је тај да толеранција представља прихватање различитости у најширем смислу и свест да свако људско биће заслужује поштовање. То није израз слабости, попустљивости, нити је негативна особина. Толерантна особа је она која се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају право на своје мишљење као и право да буде оно што јесте. Толеранција се мора учити, као што морамо научити и како да сукобе мирно решавамо јер су они саставни део живота свакога од нас.

Сви заједно треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на стварању отвореног и толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности .

Тематски дан 16. новембар ученици  су обележили тако што су направили пано са терминим из Речника толеранције, обогаћен илустарцијама који је истакнут у холу школе.

Састанку су присуствовали ученици седмог и осмог разреда, а тимом руководи наставница Мирза Бајрактаревић.

Најновији чланци

Leave a Comment