Библиотекар – Медијатекар

Маријана Средојевић,
Завршила Пријепољску гимназију, смер друштвено-језички.  На Филолошком факултету у Београду дипломирала 2005. године, смер Грчки језик и књижевност. У просвети почела да ради 2005. године, на месту школског библиотекара- медиатекара од 2007. године.  У оквиру школе задужена за културну и јавну делатност школе, председник синдиката и координатор пројекта “ Школа без насиља“