Дечији савез

Задужени наставници су:

  1. Маида Ризвовић, професор немачког језика
  2. Снежана Пушица, професор разредне наставе