Тим за безбедност и превенцију насиља

  1. Селма Подбићанин
  2. Маријана Средојевић
  3. Искрица Радоњић
  4. Сафет Бећировић