Тим за самовредновање

 1. Душица Голубовић
 2. Весна Минић
 3. Маријана Средојевић
 4. Искрица Радоњић

Подршка ученицима

 1. Ана Нишевић
 2. Сања Бабић
 3. Ајша Бјелак

Настава и учење

 1. Љиљана Гојаковић
 2. Икнура Капиџић
 3. Самира Бешировић

Постигнућа ученика

 1. Адис Кадић
 2. Аида Аличковић
 3.  Селма Чоловић

ЕТОС

 1. Маида Ризвовић
 2. Славољуб Поповић
 3. Санела Дикић