Техничко / Информатика

  • Драгица Савић, Наставник техничког и информатичког образовања

Основну и средњу школу завршила је у Пријепољу. Студирала на ПТФ-у  у Чачку а степеновала  диплому на Вишој Педгаошкој школи у Приштини, одсек Наставник техничког образовања. Почела да ради у просвети 1986. године, а  у ОШ „Свети Сава“ од 2000. године.

  • Демир Срна, Мастер информатике

Основну школу и гимназију завршио у Пријепољу. Од 2020. године ради у ОШ „Свети Сава“ на пословима професора информатике.