Шеф рачуноводства

Наташа Бојовић,
Комерцијални техничар, рачунополагач школе од 1991. год.