Тим за инклузивно образовање:

  1. Искрица Радоњић, директор школе
  2. Весна Минић,стручни сарадник-дефектолог
  3. Драгана Бојовић, професор разредне наставе
  4. Јелена Остојић, професор разредне наставе
  5. Селма Чоловић, професор разредне наставе
  6. Хајрудин Нуковић, разредни старешина 5.разреда
  7. Мирослав Кијановић, разредни старешина 5.разреда
  8. Родитељи ученика