Техничко особље

Миленко Кувељић, ложач

Синиша Голубовић, ложач

Игор Баковић, домар

Сенада Мушановић, помоћно особље

Слободанка Бујаковић, помоћно особље

Нада Бојовић, помоћно особље

Ђулка Капиџић, помоћно особље

Џенита Јусовић, помоћно особље

Сабахета Капиџић, помоћно особље ИО Хисарџик и матична школа

Ненад Васиљевић, помоћно особље

Горица Рајић, помоћно особље

Бранка Јасика, помоћно особље ИО Косатица

Новица Вујичић, помоћно особље ИО Аљиновићи

 

Мирјана Лаковић, помоћно особље ИО Аљиновићи

Бећировић Бећо, помоћно особље ИО Каћево

Милица Матовић, помоћно особље ИО Ташево